Projekty budowlane

foto2Na życzenie klienta wykonujemy kompleksowe wielobranżowe projekty indywidualne budynków mieszkalnych oraz budynków usługowych / w tym m. in.: sklepy, magazyny, hurtownie budowlane, przedszkola, gabinety, salony odnowy biologicznej itp./ wraz z projektami technologicznymi i uzgodnieniami p.poż, sanepid, bhp.

Sporządzamy również dokumentacje powykonawcze oraz wykonujemy projekty do zgłoszenia budowy (ogrodzenia, budynki gospodarcze, altany ogrodowe). Pomagamy również w przygotowaniu wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla planowanej inwestycji wraz z częścią opisową i graficzną. 

Działalność firmy  opiera się również na zadaniach projektowych związanych z klientami instytucjonalnymi /zamówieniami publicznymi/. Są to zarówno projekty przebudów, rozbudów oraz dostosowań do wymogów przeciwpożarowych ( w tym w zakresie ewakuacji), sanitarno-epidemiologicznych oraz bhp budynków użyteczności publicznej. Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi oraz kosztorysami inwestorskimi, kosztorysami ofertowymi i przedmiarami robót również w systemie zaprojektuj i wybuduj – jako partnerzy /konsorcjum lub podwykonawcy/ dla firm budowlanych.

Wśród sporządzonych  wielobranżowych projektów budowlano-wykonawczych znajdują się m. in. obiekty Komend Powiatowych Policji – KPP Krasnystaw, KPP Dęblin ; obiekty Komisariatów Policji – KP Janów n/Wisłą, KP Łabunie, KP Nielisz, KP Adamów, KP Sosnowica,  KP Dołhobyczów, KP Trawniki, KP Stężyca; przebudowa pomieszczeń na potrzeby CBŚ w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie; Termomodernizacja obiektów KMP w Chełmie, KPP w Krasnymstawie, KPP w Janowie Lubelskim wraz z inwentaryzacjami przyrodniczymi, budynek Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej; budynek Internatu Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie; Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie, budynki Poczty Polskiej w Kraśniku oraz w Dzierzkowicach; budynek Politechniki Lubelskiej przy ul. Okopowej 8 w Lublinie., budynek Narodowego Banku Polskiego  Oddział Okręgowy w Lublinie.