Kosztorysy budowlane

Oferujemy wykonanie kosztorysów inwestorskich niezbędnych do ubiegania się o dotacje z Funduszy Europejskich dla firm jak i osób fizycznych. Dotyczy to  zarówno projektów wykonanych przez naszą pracownię jak i przez inne biura projektowe. W tym celu proponujemy wszelką pomoc oraz profesjonalne doradztwo poprzez współpracę z kilkoma firmami zajmującymi się doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla firm, organizacji, instytucji publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, rolników oraz grup producentów rolnych.  

Dodatkowo przygotowujemy kosztorysy budowlane w zakresie: 

  • wykonania przedmiaru robót i materiałów (zestawienie ilości np. w celu wykonania zamówień)
  • kosztorysów inwestorskich (zestawienie ilości robót i materiałów wraz z cenami w celu oszacowania opłacalności inwestycji dla inwestora)
  • kosztorysów ofertowych (zestawienie ilości robót i materiałów wraz z cenami jako podstawę złożenia oferty np.: dla inwestora, do przetargu itp.)
  • kosztorysów powykonawczych (w celu prowadzenia rozliczeń po zakończeniu robót)
  • kosztorysów zamiennych (zestawienie ilości robót i materiałów wraz z proponowanymi zamiennikami mogącymi obniżyć cenę inwestycji).