Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo.rtfOferujemy wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali użytkowych itp. jako dokumentu niezbędnego do zgłoszenia obiektu do użytkowania, wynajmu, sprzedaży.

Na życzenie klienta wykonujemy również profesjonalne badania termowizyjne obiektów budowlanych.

Każdy z budynków emituje ciepło, które bezpowrotnie ulatuje w atmosferę. Energię tę można zobaczyć urządzeniami rejestrującymi promieniowanie podczerwone – kamerami termowizyjnymi. Ciepło to nie musi i nie powinno być na zawsze tracone. Powodem, dlaczego tak się dzieje, są różnego rodzaju wady i niedoskonałości  konstrukcji i instalacji budynków. Najmniej kłopotliwym oraz najtańszym rozwiązaniem aby znaleźć i zidentyfikować problem  jest badanie kamerą termowizyjną. Jest to badanie bezdotykowe, całkowicie ekologiczne, precyzyjne i łatwo dające się zweryfikować, poparte raportem i licznymi zdjęciami z opisem i interpretacją. Termowizja jest nowoczesną dziedziną badań, oferującą usługi dla każdego.